OVO MOGU DA URADE BEZ IKAKVOG UPOZORENJA: Evo za šta sve možete tužiti banke!

Prema zakonu, svi korisnici bankarskih usluga imaju pravo da bez naknade dobiju informacije, podatke i instrukcije u vezi ugovornog odnosa.

Banke su po zakonu dužne da šalju obaveštenja svojim klijentima ako dođe do promena tarifa, načina izdavanja ugovora, blokiranja računa i isteka kartice.

Ipak, u praksi je sve češći slučaj da se ova pravila ne poštuju.
Kada banke svojim korisnicima ne daju obaveštenja i mnogi ostanu ugašenih računa, isteklih kartica ili sa podacima koji su „prodati“ drugoj firmi, klijenti imaju pravo na nadoknadu štete koja je nastala zbog propusta banke.

BANKA BLOKIRALA I UGASILA RAČUN BEZ NAJAVE

U medijima se nedavno pojavila inforamcija da je poslovna banka kod koje je korisnik otvorio namenski račun, prvo blokirala, a zatim i ugasila taj račun sa više od 100.000 dinara.

„Na računu su se našla sredstva od tri minimalca isplaćena od juna do septembra, ali i 100 evra koje je država u junu isplatila svakom punoletnom građaninu Srbije koji se prijavio. Da sam znao da će račun biti ugašen sigurno bih prebacio sredstva na tekući račun. Ovako je prekršen niz članova Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji garantuju da svojim novcem mogu raspolagati slobodno, kao i da banka ima obavezu da me obavesti o tome da će mi ugasiti račun“, rekao je korisnik.

DOĐEŠ DA PLATIŠ, A NOVAC BLOKIRAN

Čitalac MONDA Marina Tadić kaže da je bila neprijatno iznenađena kada joj banka nije poslala nikakvo obaveštenje o isteku kartice, dok je procedura za novu karticu trajala duže od tri nedelje. To je bila „kap koja je prelila čašu“, zbog koje je odlučila da promeni banku.

„Da mi je kartica ugašena i da moram da je menjam za novu, saznala sam kada sam u marketu trebala da plataim namirnice za celu nedelju. Stajala sam na kasi, moj novac je bio blokiran, nisam mogla da ga podignem na bankomatu, a menjačnice nisu radile jer je bilo veče. Kada sam sutradan otišla u banku, rečeno mi je da će mi Dina kartica stići na jednu ekspozituru, druga kartica na drugu, ali se ne zna tačno kada. Pošto telefonom ne mogu da ih dobijem, već dva puta sam čekala u redu, da bi na kraju dobila obaveštenje sa šaltera da kartice još uvek nema i da se ne zna kada će stići. Sve bi bilo u redu da me je neko unapred obavestio o isteku, kako bi mogla da se organizujem i predam zahtev na vreme“, kaže Marina za MONDO.

„AKO STE IMALI ŠTETU, IDITE NA SUD“

Dejan Gavrilović iz Udruženja potrošača „Efektiva“, kaže za MONDO da banke generalno nemaju pravo da gase račun ukoliko je korisnik pod ugovornom obavezom, naročito kada je ugovorna obaveza oročena na određeni period.

„Banka ne sme da ubrza taj period bez obaveštenja korisnika i obrazloženja zašto je tako. I generalno, banka mora da obavesti korisnika o svemu što može da mu nanese potencijalnu štetu. Ako imamo novac na računu i banka bez obrazloženja ugasi račun, nakon čega nismo imali način da na vreme upaltimo neka zaostala dugovanja, imamo pravo na žalbu ili pokretanje sudskog postupka, kaže Gavrilović.

SVE VIŠE TUŽBI PROTIV BANAKA

Sve veći broj tužbi građana protiv banaka, najčešće zbog nezakonitog obračuna troškova kredita, preti da blokira rad sudova.

„Na sudu se dokazuje kakva šteta je načinjena i zbog sličnih situacija, u našim sudovimima ima sve više tužbi prema bankama. Zato su potrebne kolektivne tužbe, da veliki broj ljudi koji imaju isti problem, dobiju isto rešenje. Osim toga, jedan od čestih problema je što su banke  dužne da nas obaveste ukoliko naše podatke prosleđuju agencijama koje za njih obavljaju posao, ali to ne rade. Zato se desi da vas jedan dan zove zaposleni iz banke, a drugi dan potpuno nepoznata osoba iz agencije, koja ima sve podatke o vama“, kaže Dejan Gavrilović.

ŠTA KAŽE NARODNA BANKA?

Na pitanje da li je banka trebalo da obavesti klijente da će im račun sa sredstvima biti ugašen, NBS ističe da preduzetnik ima pravo da u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, u slučaju da smatra da banka nije postupala u skladu s propisima, opštim uslovima poslovanja ili dobrim poslovnim običajima, banci podnese pismeni prigovor, a nakon toga, ako ne bude zadovoljan odgovorom, može podneti pritužbu Narodnoj banci Srbije.

KOJA SU JOŠ NAŠA PRAVA?

Zakon predviđa da klijent može da raskine ugovor s bankom bilo kada, dok banka koja želi da raskine ugovor mora da mu da otkazni rok od dva meseca, kažu u jednoj banci.

Kod zahteva za kredit, dozvoljenog prekoračenja računa, izdavanje kreditne kartice ili lizing odbijanja, banka, odnosno davalac lizinga dužni su da korisnika bez naknade odmah pismeno obaveste o podacima iz baze.

U slučaju dozvoljenog prekoračenja računa, banka je dužna da najmanje jednom mesečno dostavi korisniku bez naknade, u pismenoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka, obaveštenje o svim promenama na njegovom računu, a dužna je da to obaveštenje dostavi bez odlaganja na zahtev korisnika, uz pravo na naknadu u skladu sa aktima banke.

U slučaju znatnog nedozvoljenog prekoračenja računa koje traje duže od jednog meseca, banka je dužna da bez odlaganja, u pismenoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka, obavesti klijenta o  iznosu prekoračenja i kamatnoj stopi koja će se primeniti na iznos prekoračenja; drugim eventualnim naknadama, troškovima i ugovornim kaznama.

 

Ostavite komentar