POSNA JELA MANASTIRSKE TRPEZE Vaskršnji post je počeo, pogledajte nekoliko prigodnih recepata

Narednih nedelja na jelovniku biće mnogo povrća, variva, ribe...

U ponedeljak je počeo Veliki post, koji se još naziva i Časni post, Vaskršnji post ili Sveta četrdesetnica.
Vernici koji već znaju svoj ritam ishrane tokom tih 48 dana raduju mu se, jer on prethodi najvećem hrišćanskom prazniku – Vaskrsu. Ipak, i oni će se tokom narednih nedelja ponekad zapitati šta pripremiti svojim ukućanima a da se ugodi i stomaku i duši. U tome od pomoći može da bude i nova knjiga „Posni kuvar s pravilima posta” Onufrija Hilandarca (izdavač „Laguna”) kao izuzetna zbirka recepata koje je prikupio i od zaborava sačuvao arhimandrit Onufrije (Vranić).
Recepte za posna jela autor je prikupljao po srpskim manastirima, ali i iz zapisa naših baka, majki i sestara.

Godinama pripremajući monašku hranu u skladu s drevnim hilandarskim recepturama, arhimandrit Onufrije (rođen 1978) posvećeno je istraživao i raznovrsnost manastirskih trpeza. Uz svaki recept navedena je i otačka pouka o postu, ali su u knjizi data i pravila posta.

Tako on podseća da se prva tri dana Vaskršnjeg posta nazivaju trimirje (trodnevlje). U manastirima se tada izbegava svaka suvišna komunikacija među bratijom, ne praktikuju se redovna poslušanja, vreme tokom ova tri dana monasi provode samo u crkvi i u svojim kelijama. Tokom trimirja monasi izbegavaju uzimanje hrane i vode sve do pričešća na prvoj Pređeosvećenoj liturgiji, koja biva u sredu.

„Ovo je isključivo monaški podvig, ljudi u svetu koji odlaze na posao i ispunjavaju i druge životne obaveze gotovo ga ne mogu ispoštovati. Bez blagoslova duhovnika ne treba primenjivati ovaj podvig”, upozorava autor.

Arhimandrit Onufrije podseća i da ne možemo sami sebi ublažavati postove, niti nametati podvige, pogotovo nam takve blagoslove ne može davati „pobožni” komšija ili „revnosni” prijatelj. Za sva razrešenja, ublažavanja, ali i za strogost, odnosno za pravilo posta, trebalo bi tražiti blagoslov od svog duhovnika.

Post na vodi podrazumeva konzumiranje posnih jela pripremljenih bez dodavanja biljnih ulja (masnoća). U narodu ćemo često čuti mišljenje da tokom posta na vodi ne treba jesti ni voće, odnosno povrće iz kojeg se mogu proizvesti ulje ili vino. Ovo je pogrešno! Dakle, tokom posta na vodi možemo koristiti sve povrće i, naravno, sve voće. Dakle, orahe, lešnike, golicu, susam, kupine, masline možemo jesti i kad je post na vodi. Kad postimo na vodi, ne pijemo alkoholna pića, što je i s nutricionističke strane opravdano, jer jača hrana iziskuje pića za varenje.

Post na ulju kod nas u narodu možda je i najzastupljeniji vid posta. Razrešenje na ulje obično ide s razrešenjem na vino, odnosno blagoslovom da se uz jelo pije i vino. I s nutricionističke tačke gledišta, dozvola za vino ima logike, jer sad odjednom unosimo u telo jaču, masniju hranu, te će vino pomoći u varenju.

Iz knjige „Posni kuvar s pravilima posta” Onufrija Hilandarca prenosimo nekoliko recepata.

SPANAKOPITA S TAHINIJEM

Potrebno je:

 • 500 g kora za pitu
 • 200 g oraha, narendanih
 • 1 kg spanaća, sitno iseckanog
 • 3 kašike tahinija, razmućenog u mlakoj vodi
 • 3 praziluka
 • 6 strukova vlašca
 • pregršt peršuna
 • pregršt mirođije
 • 2 kašike griza

Oprati spanać i sitno ga iseckati. Posoliti i ostaviti neka malo odstoji. Rukom iscediti višak vode iz spanaća. Iseckati sitno mirođiju, peršun i luk, pa ih dodati u spanać.

Podmazati pleh tahinijem, preko posuti griz. Ostatak griza izručiti u fil da upije tečnost.

Staviti prvu koru i premazati je tahinijem i posuti orasima. Tako i drugu i treću koru. Prve tri kore malo poprskati i vodom. Nakon treće kore dodati nadev od spanaća. Zatim ponoviti postupak s tri kore premazane tahinijem i posute orasima. Ponavljati ovaj postupak dok se ne potroše kore i nadev.

Oštrim nožem iseći nepečenu pitu na rombove. Peći oko sat vremena na 200 stepeni.

NAMAZ OD KIKIRIKIJA…

Potrebno je:

 • 3 obarena krompira
 • 3 obarene šargarepe
 • 250 g suvo pečenog kikirikija
 • 2 čena belog luka
 • kašičica senfa
 • so
 • biber
 • Skuvane i oljuštene krompire ubaciti u blender, a zatim dodati i preostale sastojke. Samleti sve dok se ne dobije pašteta.

… OD ORAHA

Potrebno je:

 • 2 šolje oraha
 • 6 čenova belog luka
 • sok od 2 limuna
 • kafena šoljica tahinija
 • ½ šake svežeg lista bosiljka
 • prstohvat kurkume
 • prstohvat karija
 • 1–2 dl vode

U blender ubaciti očišćene orahe i limunov sok i mleti malo duže. Limun će poboljšati mlevenje oraha. Kad su orasi samleveni, ubaciti očišćen beli luk i nastaviti s blendiranjem. Tokom mlevenja dodati lagano tahini, bosiljak, kurkumu i kari. Sipati vodu pomalo, dok blender ne ujednači masu i ne pretvori je u gladak namaz.

… OD MASLINA

Potrebno je:

 • 100 g maslina
 • 100 g oraha
 • glavica crnog luka
 • 100 g paradajz-pirea
 • bosiljak
 • origano

Najpre masline odvojiti od koštice, a zatim ih ubaciti u blender. Dodati i orahe, kao i očišćenu glavicu crnog luka. Kad je sve samleveno, dodati paradajz-pire, bosiljak i origano i nastaviti s blendiranjem još nekoliko trenutaka, da se sve sjedini u jednu masu.

BR­ZA ČOR­BA OD RA­SO­LA

Po­treb­no je:

 • 1 l ra­so­la
 • ša­ka ri­ban­ca
 • per­šun
 • tu­ca­na pa­pri­ka
 • bi­ber
 • ma­sli­no­vo ulje
 • su­vor­ci (kri­ši­či­ce hle­ba osu­še­ne u rer­ni, pre­pe­če­ni hleb)

U lon­cu za­gre­ja­ti ra­sol na tem­pe­ra­tu­ru ko­ja se mo­že je­sti, ni­ka­ko da pro­vri. U ta­nji­re sta­vi­ti ri­ba­nac i su­var­ke, a za­tim ih pre­li­ti za­gre­ja­nim ra­so­lom. Po­su­ti per­šu­nom, a po uku­su do­da­ti bi­ber, tu­ca­nu pa­pri­ku i ma­sli­no­vo ulje.

… I OD KO­PRI­VA

Po­treb­no je:

 • 1 kg vr­ho­va (li­šća mla­dih ko­pri­va)
 • ve­za per­šu­na
 • gla­vi­ca cr­nog lu­ka
 • 4–5 če­no­va be­log lu­ka
 • bra­šno
 • su­vi bilj­ni za­čin
 • 1 dl ja­bu­ko­vog sir­će­ta
 • so

Si­pa­ti u lo­nac dva li­tra vo­de i sta­vi­ti da pro­klju­ča. Za to vre­me opra­ti ko­pri­ve, krup­ni­je li­sto­ve ise­ći. Uba­ci­ti ko­pri­vu u klju­ča­lu vo­du i var­ja­čom je do­dat­no po­to­pi­ti. U du­gu šer­pu si­pa­ti de­ci­li­tar vo­de. Isec­ka­ti cr­ni luk na sit­no i uba­ci­ti u šer­pu. Uz me­ša­nje var­ja­čom din­sta­ti luk na vo­di, do­da­ti su­vi za­čin i po­klo­pi­ti da luk do­dat­no ot­pu­sti vo­du. Vo­di­te ra­ču­na da ne is­pa­ri teč­nost, a sa­mim tim i da luk ne za­go­ri. Ako je po­treb­no, si­pa­ti još ma­lo vo­de. Po­vre­me­no pro­me­ša­ti. Go­tov luk pre­li­ti ba­re­nim ko­pri­va­ma, si­pa­ju­ći i vo­du u ko­joj su se ko­pri­ve ku­va­le. U šo­lji za čaj ili ka­kvoj dru­goj po­su­di u hlad­noj vo­di raz­mu­ti­ti dve ka­ši­ke bra­šna. Vo­di­te ra­ču­na da ne osta­nu gro­mu­lji­ce. Si­pa­ti i to u čor­bu i la­ga­no pro­me­ša­ti. Do­da­ti sir­će, iz­gnje­če­ni be­li luk, so i za­či­ne pre­ma uku­su.

PRE­BRA­NAC

Po­treb­no je:

 • 1 kg pa­su­lja, krup­nog zr­na
 • 7 gla­vi­ca cr­nog lu­ka, sred­nje ve­li­či­ne
 • 10 če­no­va be­log lu­ka
 • svež pa­ra­dajz, olju­šten i isec­kan
 • ili ½ l pa­ra­dajz-so­ka
 • mle­ve­ni cr­ni bi­ber ili lju­ta tu­ca­na pa­pri­ka
 • lo­vo­rov list
 • do­sta per­šu­na
 •  2,5–3 dl ma­sli­no­vog ulja
 • so
 • šar­ga­re­pa

Pret­hod­ne ve­če­ri po­to­pi­ti pa­sulj nek pre­no­ći u mla­koj vo­di. Uju­tru pro­su­ti vo­du i ku­va­ti pa­sulj u no­voj, hlad­noj vo­di. Kad pa­sulj pro­vri, pro­ce­di­ti ga, pro­su­ti vo­du i za­me­ni­ti je no­vom. Ta­ko ura­di­ti pet-šest pu­ta. Ku­va­njem u vi­še vo­da ukla­nja­ju se ga­so­vi iz pa­su­lja.

S vre­me­na na vre­me pro­ve­ra­va­ti da li je zr­no pa­su­lja ku­va­no, od­no­sno da li je po­sta­lo me­ko. Po­tom sklo­ni­ti lo­nac sa špo­re­ta, ali ne pro­si­pa­ti vo­du, već osta­vi­ti pa­sulj da sto­ji u njoj. Za to vre­me pri­pre­mi­ti osta­le sa­stoj­ke, oči­sti­ti i isec­ka­ti cr­ni, be­li luk i per­šun. Sve ih po­me­ša­ti i iz­ru­či­ti u po­su­du u ko­joj će se spre­ma­ti pre­bra­nac. Si­pa­ti pa­ra­dajz-sok ili isec­ka­ni svež pa­ra­dajz, ma­sli­no­vo ulje, so i pa­pri­ku. Za­tim do­da­ti i pa­sulj i sve la­ga­no iz­me­ša­ti.

Obra­ti­ti pa­žnju da se na­li­je do­volj­no vo­de jer sam pa­sulj to­kom pe­če­nja u rer­ni ap­sor­bu­je teč­nost. Na­li­ti vre­lu vo­du, ni­ka­ko hlad­nu. Uba­ci­ti u rer­nu i ku­va­ti oko sat vre­me­na, dok se luk ne ras­ku­va.

Uko­li­ko se sta­vlja šar­ga­re­pa, neo­p­hod­no je sku­va­ti je ra­ni­je s pa­su­ljem, ina­če, ako je si­ro­va u rer­ni, osta­će ne­ku­va­na.

Uko­li­ko ne vo­li­te pi­kant­no, iz­o­sta­vi­te bi­ber, a osta­vi­te tu­ca­nu pa­pri­ku, jer ona da­je bo­lji ukus.

Ne­ki ku­va­ri luk din­sta­ju po­seb­no, a on­da ga već spre­mlje­nog do­da­ju u pa­sulj. Ta­ko­đe, dok se pa­sulj ku­va, mo­že se odvo­je­no spre­ma­ti za­pr­ška. Din­sta­ti naj­pre luk, a za­tim do­da­ti osta­le sa­stoj­ke i na kra­ju sve sje­di­ni­ti s pa­su­ljem u po­su­di za pe­če­nje. Ova­ko se šte­di na vre­me­nu.

Ostavite komentar