DA LI ZNATE KO SU EMERITUSI Oni traže sigurna primanja

Udruženje uglednih penzionisanih univerzitetskih profesora traži da se reši njihov finansijski status.

Na univerzitetima u Nišu i Kragujevcu ima ih po četvoro, a na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici dvoje, dok na Univerzitetu u Novom Pazaru ovaj status ima samo jedan profesor. Univerzitet umetnosti u Beogradu ima sedam emeritusa.

Iako je to najviše akademsko zvanje koje dobijaju samo odabrani, njihov finansijski položaj nije sistemski uređen i razlikuje se od fakulteta do fakulteta.

To se najbolje videlo na nedavnom slučaju akademika Ivana Gutmana, koji je kao emeritus na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu dobijao nadoknadu za rad, a kada je trebalo da mu produže ugovor, ponuđeno mu je svega 30 odsto dotadašnje nadoknade. Odbio je i saradnja je raskinuta, ali njegovo zvanje ostaje doživotno.

Zvanje profesor emeritus ustanovljeno je Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005. godine, biraju ih senati univerziteta na predlog fakulteta. Ukupan broj profesora emeritusa ne može biti veći od tri odsto od ukupnog broja nastavnika univerziteta.

Senat Univerziteta dodeljuje zvanje profesor emeritus posebnom odlukom redovnom profesoru u penziji, koji je obavljao funkciju rektora Univerziteta, uz njegovu saglasnost. Propisima je predviđeno i da profesor emeritus može učestvovati u izvođenju nastave na master i doktorskim studijama, biti mentor i član komisija u postupku izrade i odbrane doktorskih disertacija. Takođe može da bude član komisije za pripremu predloga za izbor nastavnika Univerziteta i da učestvuje u naučno-istraživačkom radu.

Kako bi se rešio problem sa nadoknadama za njihov rad, koje se isplaćuju iz sredstava fakulteta, ali i to što ne mogu da dobijaju novac za projekte u kojima učestvuju, a koji se često dobijaju zahvaljujući njihovom autoritetu, osnovano je Udruženje profesora emeritusa državnih univerziteta Srbije. Za predsednika je izabran prof. dr Branko Kovačević, za potpredsednike prof. dr Radmila Nedučin Marinković, prof. dr Dejan Popović i prof. dr Ćemal Dolićanin, a izabrano je i 15 članova Skupštine.

– Već smo razgovarali sa ministrom prosvete Brankom Ružićem i predložili da se dopunama Zakona o visokom obrazovanju ili nekim drugim aktom reši finansijski status profesora emeritusa – kaže za Novosti prof. Ćemal Dolićanin.

– Naišli smo na razumevanje prosvetnih vlasti, ali kako su u međuvremenu bili izbori i kako je proces formiranja nove vlade u toku, ne želimo da vršimo pritisak. Prof. Dolićanin napominje da je reč o minornim sredstvima i da bi profesorima emeritusima trebalo izaći u susret.

– Nelogično je da biramo emerituse, a da nemaju neki finansijski dodatak – kaže naš sagovornik uz očekivanje da će im nova vlada izaći u susret i rešiti ovo važno pitanje.

PODRŠKA REKTORA ĐOKIĆA

Rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić rekao je da status profesora emeritusa, koji služe na ponos, mora biti jasno definisan. On im je ranije poručio da će UB svim snagama i mogućnostima podržati ono što žele da ostvare kao skup izuzetnih naučnika.

 

 

Ostavite komentar