ISTRAŽIVAČI IZ AUSTRALIJE OTKRIVAJU: Da li ste znali da vam penzija može produžiti život?

Iako starenje može da podrazumeva više fizičkih i zdravstvenih problema, penzionisanje mnogim ljudima može da pomogne da vode zdraviji život i samim tim produže životni vek

Istraživači iz Australije otkrili su da većina ljudi kada ode u penziju imaju tendenciju da poveća svoje fizičke aktivnosti, manje sedi i više spava. Pored toga, osobe u penziji imaju uslova da se zdravije i redovnije hrane.

„Naša studija daje pozitivnu sliku o penzionisanju ili odlasku u penziju“, rekla je glavni istraživač na Univerzitetu u Sidneju pri školi za javno zdravlje dr Melodi Ding. „Penzioneri koje smo anketirali poboljšavali su svoje zdravlje. Faktori koji su možda doprineli tome: vreme da budu fizički aktivniji, smanjenje sedećih poslova i smanjenje stresnih situacija.“

Bez obzira na to da li bi ovi rezultati bili isti i u nekoj drugoj zemlji, penzija i zdravstvene prednosti penzije mogu biti veoma specifični za svaku zemlju i svakog pojedinca.

„Očekivano trajanje života u Australiji je oko 82 godine, a to je nekoliko godina duže nego u Sjedinjenim Američkim Državama, gde, prema nekim podacima, iznosi oko 78 godina. Takođe, postoje različiti sistemi socijalne i zdravstvene zaštite u Australiji, u SAD i u drugim zemljama. Svi ovi faktori mogu da ograniče ili povećaju mogućnosti i ponašanje penzionera, kao i njihove uslove života po odlasku u penziju“, napominje dr Ding.

Studijom je bilo obuhvaćeno oko 25.000 Australijanaca. Prosečna starost onih koji su radili bila je tek nešto više od 54 godine i nešto više od tri godine praćeno je stanje oko 3.100 penzionera, učesnika u studiji.

Posle odlaska u penziju, učesnici studije prijavili su da su se bavili fizičkim aktivnostima oko sat i po nedeljno. Penzioneri su posle odlaska u penziju sedeli manje, svakog dana u proseku nešto više od sat vremena. U odnosu na period kad su radili, oni koji su u penziji svakog dana spavali u proseku 11 minuta duže.

Autori studije primetili su da je oko polovina žena pušača prestala sa pušenjem nakon penzionisanja. Neznatna povezanost je pronađena i između penzionisanja i upotrebe alkohola, voća i povrća.

Ostavite komentar