KAKO KOD LEKARA DOK ČEKATE REŠENJE O PENZIJI Ovo je potrebno uraditi da imate overenu knjižicu dok ne stigne penzijsko rešenje

U vakuumu koji nastaje kada lice nije više ni zaposleno ni penzioner uz potvrdu Fonda PIO reguliše se zdravstveno osiguranje.

Budući penzioneri koji ovih dana planiraju da predaju zahtev za penziju ili su to već učinili i čekaju rešenje, često su u nedoumici kako će da se leče dok su u tom vakuumu – ni zaposleni – ni penzioneri.

Ovo, utoliko pre ako se zna da im poslodavac sa danom prekida radnog odnosa prestaje da uplaćuje ne samo doprinose za penzijsko nego i za zdravstveno osiguranje, pa im je problem šta ako im baš tada zatreba zdravstvena knjižica.

U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje kažu da onaj ko je podneo zahtev za ostvarivanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju, a nalazi se van radnog odnosa, od ovlašćenog lica penzijskog fonda dobija potvrdu radi regulisanja zdravstvenog osiguranja na osnovu koje se na šalterima prijave – odjave prijavljuje na zdravstveno osiguranje.

Nakon toga, stranka se sa potvrdom obraća nadležnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kako bi regulisala zdravstvenu legitimaciju. Na osnovu te potvrde, mogu se osigurati i članovi porodice.

Izdata potvrda važi dva meseca. Ukoliko po isteku dva meseca podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na penziju ne dobije rešenje, može se neposredno obratiti nadležnoj filijali fonda radi ponovnog dobijanja potvrde.

Potvrda može da se preuzme lično u filijali, a Fond PIO, takođe, dostavlja potvrdu i na adresu podnosioca zahteva ukoliko se obrati pisanim putem nadležnoj filijali i uz zahtev priloži kopiju lične karte (ukoliko je biometrijska lična karta, sa učitanim podacima sa čipa).

Nakon ostvarivanja prava na penziju, odnosno dobijanja rešenja, prijavu korisnika penzije na zdravstveno osiguranje automatski obavlja Fond PIO.

To praktično znači da nijedan budući penzioner neće ostati bez zdravstvenog osiguranja, odnosno moći će da odlazi kod lekara kao i dok je bio zaposlen. I to sve dok i zvanično ne postane penzioner. Važno je samo da pita na šalteru kada već predaje zahtev za penziju koje su mu obaveze da bi imao overenu zdravstvenu knjižicu.

Supružnici penzionera koji nisu radili, a nemaju mogućnosti ni da sami uplaćuju penziju, takođe imaju pravo na zdravstveno osiguranje. Zakon pruža mogućnost obezbeđivanja lečenja i članovima uže porodice, što supružnici jesu. Potrebno je samo Fondu za zdravstveno osiguranje da podnesu prijavu za zdravstveno i venčani list kao dokaz da su zakoniti supružnici, podseća Politika.

Ostavite komentar