KO IMA PRAVO NA PONOVNO ODREĐIVANJE PENZIJE Da li novi iznos važi i retroaktivno, ovo su precizni odgovori

U poslednje tri godine zabeležen je trend povećanja broja zahteva za ponovno određivanje penzije.

Pravo na ponovno određivanje penzije ima korisnik prava koji istovremeno ima i status osiguranika u periodu od najmanje godinu dana za koji je plaćen doprinos, saopšteno je iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske.

Korisniku starosne ili invalidske penzije kome je pravo priznato prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju i koji stekne status osiguranika u obaveznom i dobrovoljnom osiguranju, na njegov zahtev će se odrediti novi iznos penzije, pod uslovima da je naknadno navršio najmanje godinu dana staža osiguranja, navodi se u saopštenju.

– U skladu sa navedenim stavom, novi iznos penzije određuje se tako da se ponovo odredi iznos penzije na dan ostvarivanja prava računajući i naknadno navršeni staž, kao i plate, odnosno osnovice osiguranja, pa se zatim taj iznos usklađuje sa kretanjem penzija od dana ostvarivanja prava do dana određivanja novog iznosa penzije – navode precizno iz Fonda PIO RS.

Iz Fonda ističu da „novi iznos penzije pripada korisniku od dana podnošenja zahteva i ne može biti niži od dostignutog iznosa penzije za mesec u kojem je zahtev podnesen“.

– Korisnik penzije, takođe, može da podnese zahtev za određivanja novog iznosa penzije i na osnovu činjenica za koje se naknadno saznalo ili su nastupile nakon donošenja rešenja o priznavanju prava na penziju.

Novi iznos penzije korisniku prava pripada od dana podnošenja zahteva – naglašavaju iz Fonda PIO.

U poslednje tri godine zabeležen je trend povećanja broja zahteva za ponovno određivanje penzije sa 946 u 2021. godini, 1.122 u 2022. godini, a 1.212 u 2023. godini, što potvrđuje činjenicu da iz godine u godinu raste i broj korisnika prava koji istovremeno imaju i status osiguranika, navodi se u saopštenju.

Ostavite komentar