OBJAVLJENA PRELIMINARNA RANG LISTA PENZIONERA ZA BANJSKU REHABILITACIJU, STIGLO 60.000 PRIJAVA! Prigovori do 8. marta, konačni spisak 14. ovog meseca

Prvi penzioneri biti upućeni na banjski oporavak već krajem marta.

Danas je objavljena preliminarna rang-lista korisnika penzija koji će biti upućeni na rehabilitaciju o trošku Fonda PIO u neku od 25 banja Srbije u toku ove godine.

Prigovori nadležnoj komisiji mogu se podneti u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang-liste na oglasnoj tabli, odnosno od 4. do 8. marta.

Komisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore, obavesti podnosioce prigovora i utvrdi konačnu rang-listu korisnika koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju.

U skladu sa propisanim rokovima, konačna rang-lista će biti objavljena 14. marta 2024. godine, a nakon toga će i prvi penzioneri biti upućeni na banjski oporavak već krajem marta.

Sredstva koja se izdvajaju za društveni standard za čak 77 odsto su veća u odnosu na prethodnu godinu, s jedne strane zbog pojačane naplate doprinosa u poređenju sa istim periodom prošle godine, a sa druge zato što se, na osnovu izmena Zakona o PIO, za društveni standard sada izdvaja 0,15 odsto od izvornih prihoda Fonda, u odnosu na dosadašnjih 0,10 procenata.

Za besplatnu rehabilitaciju za 2024. godinu stiglo je više od 60.000 prijava, a u banje će biti upućeno oko 21.500 korisnika.

 

Da podsetimo, Fond snosi troškove rehabilitacije korisnika penzije u trajanju od 10 dana u toku kalendarske godine, u jednoj od 25 ustanova predviđenih Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija RF PIO, putne troškove u visini cene autobuske, odnosno vozne karte II razreda, kao i troškove smeštaja i prevoza pratioca korisnika koji je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica i u drugim izuzetnim slučajevima.

Korisnik penzije se na rehabilitaciju upućuje prema iskazanoj želji, u skladu sa smeštajnim kapacitetima ustanove, koja nije kontraindikovana njegovoj medicinskoj dokumentaciji.

Fond PIO korisnicima obezbeđuje kompletan desetodnevni boravak u banji. To znači da je pored usluge smeštaja i punog pansiona, svakom korisniku obezbeđen lekarski pregled prilikom prijema sa formiranjem istorije bolesti, EKG, osnovne i ciljane laboratorijske analize, redovne lekarske vizite svakog radnog dana, prisustvo dežurnog lekara posle podne, noću i neradnim danima, kao i sve terapijske procedure iz oblasti iz kojih se pružaju usluge – najmanje tri vrste terapija i izdavanje otpusne liste.

Po objavljivanju konačne rang-liste, Fond će slati pisana obaveštenja korisnicima da su ostvarili pravo na rehabilitaciju u ustanovi, kao i obaveštenja o spisku oblasti iz kojih se pruža rehabilitacija i specifikaciji usluga koje će im obavezno biti pružene prilikom korišćenja rehabilitacije. Istovremeno, Fond će RH centrima dostavljati spiskove korisnika koji su ostvarili pravo, a u narednom periodu iz RH centara će pozivati korisnike kako bi sa njima dogovorili termin boravka.

Najveće interesovanje vlada za Vrnjačku Banju, zatim za Banju Koviljaču, banju Kanjižu, Sokobanju, vrdnički „Termal”.

Ostavite komentar