PENZIONERI ZAISTA IMAJU ČEMU DA SA RADUJU Posle dva povećanja, nova „švajcarska formula” sprečiće obezvređivanje penzija

Da li će se prihodi najstarijih od januara 2023. usklađivati s rastom zarada ili će pratiti i rast cena na malo zavisiće od učešća u BDP-u.

Suština izmene „švajcarske formule” je da se uprkos rastu inflacije sačuva upotrebna vrednost penzija i da država spreči ili uspori dalji rast cena ne samo osnovnih životnih namirnica, već i lekova koji su primarni za penzionere, kaže prof. dr Andreja Savić, predsednik Saveza penzionera Srbije

Penzioneri Srbije se raduje izmeni nacrta Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji predviđa promenu člana 80, odnosno reguliše budući način usklađivanja penzija, kao i povećanju prinadležnosti u decembru i januaru 2023. za više od 21 odsto.

Promene je prošle nedelje u Skupštini Srbije najavio i ministar finansija Siniša Mali prilikom rasprave o dopuni ovog zakona. Naveo je da bi od 1. januara trebalo da bude primenjivana „švajcarska formula plus” koja će dodatno zaštititi primanja najstarijih.

Upravo je ovaj dokument recept za pomoć penzionerima kako se njihovi prihodi koji se sada usklađuju 50 odsto sa rastom zarada i isto toliko s rastom inflacije jednom godišnje, ne bi dalje obezvređivali. Novim izmenama predviđaju se tri moguća scenarija za usklađivanje od Nove godine. Koji će biti prihvaćen zavisiće od toga koliko je učešće penzija u BDP-u.

U nacrtu predloga piše „da se počev od januara tekuće godine primanja usklađuju u zavisnosti od procentualnog učešća penzija i novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju, isplaćenih u periodu koji uključuje prvi i drugi kvartal prethodne i treći i četvrti kvartal godine koji prethodi toj godini”.

Ukoliko padnu na ispod 10 odsto BDP-a, usklađivaće se samo sa prosečnim platama, ako su između 10 i 10,5 procenata penzije bi se usklađivale polovinom s potrošačkim cenama i polovinom s prosečnom zaradom bez poreza i doprinosa, odnosno implementiraće se „švajcarska formula”, a ako su između 10,5 i 11 odsto, biće indeksirane sa stopom inflacije.

Penzije se usklađuju na osnovu statističkih podataka o promeni prosečne plate i potrošačkih cena za period od godinu dana računajući unazad počev od juna prethodne godine u odnosu na period od 12 meseci koji prethodi navedenom periodu. Kako se dalje navodi u nacrtu izmena zakona on stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku”, a primenjuje se od 1. januara 2023.

Prema trenutno važećoj „švajcarskoj formuli” učešće penzija svih kategorija penzionera u prosečnoj zaradi iznosi 41,1 odsto, zaposlenih 43,7 procenata, samostalnih delatnosti 39 i poljoprivrednika 17,7 odsto, pokazuju statistički podaci PIO fonda za septembar.

Prof. dr Andreja Savić, predsednik Saveza penzionera Srbije, kaže za „Politiku” da je najvažnije da je država ozbiljno shvatila problematiku penzionera i da su posle razgovora sa premijerkom i ministrima krajem leta, oni uzeli u razmatranje izmenu „švajcarske formule”.

– Država mora da radi na obuzdavanju inflacije koja prema poslednjim podacima iznosi 15 odsto. Suština izmene „švajcarske formule” je da se uprkos rastu inflacije sačuva upotrebna vrednost penzija i da država spreči ili uspori dalji rast cena ne samo osnovnih životnih namirnica, već i lekova koji su primarni za penzionere – navodi Savić.

Osim toga važno je da što pre nastavi posao radna grupa pri Ministarstvu rada koja se bavi spornim penzionerskim pitanjima.

Penzioneri će kao zaštitni mehanizam tražiti od nadležnih i da se njihova primanja ubuduće usklađuju dva puta godišnje kako bi i to bila svojevrsna zaštita za slučaj daljeg obezvređivanja penzija – zaključuje prof. Savić.

Kao što je poznato reprezentativna udruženja penzionera su po formiranju nove vlade poslali dopis i novom ministru rada Nikoli Selakoviću kako bi ga upoznali sa svojim gorućim problemima koje bi trebalo da zajednički reše.

Primena postojeće formule uvedene 2020. godine nije u praksi održala odnos – prosečena penzija jednako 50 odsto rasta prosečne zarade i isto toliko rasta inflacije, pa su u tom smislu i sami predlagali izmenu člana 80 zakona o PIO koji se sada menja.

Ostavite komentar