UZ PENZIJE, POVEĆANA I NAKNADA ZA TUĐU NEGU I POMOĆ Pogledajte ko sve ima pravo na taj dodatak

Ova naknada se usklađuje istom dinamikom i u istom procentu kao i penzije, što znači da će od 1. januara 2023. godine biti dodatno uvećana.

Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica od 1. novembra 2022. godine, nakon poslednjeg usklađivanja penzija, iznosi 22.030,99 dinara.

U odnosu na prošlu godinu povećana je za 1.819,080 dinara.

U Srbiji trenutno ima oko 77.000 korisnika novčane naknade za pomoć i negu drugog lica i taj broj je poslednjih godina približno isti.

– Broj korisnika prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica se ne menja u velikoj meri, te ih je 2019. godine bilo skoro 80.000, 2020. godine to pravo je koristilo 78.000 građana, a 2021. blizu 76.000 lica. U tekućoj godini naknadu prima oko 77.000 korisnika – naveli su iz Fonda PIO.

 

Ostvarivanje prava na tuđu negu i pomoć

 

Pravo na novčanu naknadu za tuđu negu i pomoć nije uslovljeno visinom drugih primanja, niti konkretnom dijagnozom, već isključivo opštim zdravstvenim stanjem podnosioca zahteva, odnosno njegovom funkcionalnošću i sposobnošću za obavljanje osnovnih životnih aktivnosti.

Kada je reč o uslovima za dobijanje ove vrste pomoći, oni se nisu menjali, tako da pravo na naknadu ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo na ovaj vid pomoći, praktično, imaju nepokretni, slepi i oni koji bez tuđe pomoći ne mogu da se hrane, oblače, niti kreću po kući, kao i oni koji su na dijalizi.

Takođe, ove godine niti sledeće nije planirana promena postupka za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica.

Građanin koji želi da dobije ovu vrstu pomoći pokreće postupak na zahtev osiguranika, odnosno korisnika prava, uz koji je priložena raspoloživa medicinska dokumentacija. Zahtev za novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica podnosi se nadležnoj filijali Republičkog fonda PIO prema mestu prebivališta.

Kada organ veštačenja Fonda proceni da zdravstveno stanje može da se poboljša, zakazuje se kontrolni pregled. Korisniku koji se bez opravdanih razloga ne odazove na zakazani kontrolni pregled, isplata ove naknade se obustavlja.

Naknadu možete primati na tekući račun, na račun ustanove u kojoj  ste  smešteni, na devizni račun u skladu sa sporazumom o socijalnom osiguranju (ako imate prebivalište van teritorije Republike Srbije) i preko ovlašćenog lica.

 

Naknada za telesno oštećenje

 

Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje imaju osiguranici kod kojih je, zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, došlo do gubitka ili bitnijeg oštećenja pojedinih organa ili delova tela.

Visina novčane naknade za telesno oštećenje iznosi sada 9.179,33 dinara i određuje se, u zavisnosti od utvrđenog procenta telesnog oštećenja od 30% do 100% (o čemu odlučuje organ veštačenja Fonda), od osnova utvrđenog propisima koji su se primenjivali do 9. aprila 2003. godine a usklađuje se na isti način kao i penzije.

Zahtev za ostvarivanje prava na ovu naknadu, sa detaljima o potrebnoj dokumentaciji, može se naći u meniju Obrasci. Osiguranici i korisnici penzije koji imaju staž osiguranja samo u Republici Srbiji popunjavaju obrazac sa naznakom „filijala“, a oni sa stažom iz inostranstva sa naznakom „direkcija“.

Naknadu možete primati na tekući račun, na račun ustanove u kojoj  ste  smešteni, na devizni račun u skladu sa sporazumom o socijalnom osiguranju (ako imate prebivalište van teritorije Republike Srbije) i preko ovlašćenog lica.

 

Naknada za pogrebne troškove

 

Naknada pogrebnih troškova koja se isplaćuje licima koja su snosila troškove sahrane umrlih korisnika penzije od 1. novembra 2022. godine iznosi 50.721 dinar za sve kategorije korisnika penzija.

Zahtev za isplatu naknade sa detaljima o potrebnoj dokumentaciji može se naći u meniju Obrasci, navode u PIO fondu.

Ostavite komentar