ŠTA SE DEŠAVA SA VAŠOM PENZIJOM AKO ODLUČITE DA ODETE U STARAČKI DOM Imate više mogućnosti, izaberite onu koja vam najviše odgovara, a potrebna je sledeća dokumentacija

Penzija se može podizati ili direktno usmeriti u ustanovu u kojoj boravite.

Ako ste se odlučili, ili ste iz zdravstvenih razloga primorani, da koristite neki od domova za smeštaj starijih lica, prethodno ćete se verovatno zapitati i kako ćete podizati i koristiti svoju penziju.

Tako je i jedan čitalac iz Žitišta izneo svoje dileme.

Kako je napisao Fondu PIO, njegov otac je od pre dva meseca u ustanovi za stara lica pa pita da li njegova penzija može automatski da se isplaćuje na račun doma.

On bi sa svojom porodicom, kako ističe, doplaćivao razliku u ceni smeštaja.

Ako je penzioner smešten u dom za stara lica, bez obzira da li je u pitanju državni ili privatni dom, Fond može na račun te ustanove da uplaćuje penziju, pri čemu ne postoje nikakvi troškovi isplate, odgovaraju iz Fonda PIO.

Da bi se izvršila promena za uplatu penzije, potrebno je da podnese Zahtev za isplatu penzije – filijala, uz koji se prilaže ugovor o smeštaju u dom za stara lica, kao i potvrdu banke o saglasnosti za promenu ukoliko penziju
prima preko tekućeg računa.

Dokumentaciju Fondu može dostaviti i ustanova uz saglasnost penzionera.

U svakom slučaju, penzioneru ostaje i dalje mogućnost da sam podiže svoju penziju ili da to čini lice koje on ovlasti. sve zavisi od zdravstvenih i drugih životnih okolnosti.

Ostavite komentar